Výběr pomůcky

Základní údaje o měkkých bandážích je zdravotní pomůcka zajišťující stabilitu trupu

Textová část obsahuje :

- Název pomůcky
- Jednoduchý popis zhotovení
- Kód sazebníku VZP, ( 04, 05, 16)
- Výši úhrady pojišťovnou ( I - plná, C - částečná )
- Periodu nároku na předepsání pomůcky
- Celkovou cenu u skupiny 04
- Výši případné spoluúčasti úhrady pacienta
- Zkratky odborností lékařů, kteří mohou pomůcku předepsat.
- Ve skupině 04 se mohou v případě potřeby nestandartní velikosti zhotovit jako individuální.
 
- Skupina 04
- Skupina 05
 
" Z " u některých pomůcek : kód individuální pomůcky označuje nutnost schválení revizním lékařem
 


 

Dotazy a připomínky

Pokud máte dotaz či připomínku, stačí se zeptat. Forum je rozděleno na několik témat do kterých můžete přispívat.

 

Odbornost lékaře

OP - ortopedický protetik
ORT - ortoped
CHI - chirurg
REH - rehabilitační lékař
NEU - neurolog