Výběr pomůcky

Obuv ! je zdravotní pomůcka

Textová část obsahuje :

- Název pomůcky
- Jednoduchý popis zhotovení
- Kód sazebníku VZP, ( 04, 05, 16)
- Výši úhrady pojišťovnou ( I - plná, C - částečná )
- Periodu nároku na předepsání pomůcky
- Celkovou cenu u skupiny 04
- Výši případné spoluúčasti úhrady pacienta
- Zkratky odborností lékařů, kteří mohou pomůcku předepsat.
 
 
" Z " u některých pomůcek : kód individuální pomůcky označuje nutnost schválení revizním lékařem

 


Dotazy a připomínky

Pokud máte dotaz či připomínku, stačí se zeptat. Forum je rozděleno na několik témat do kterých můžete přispívat.

 
 

Kontaktní informace

Malík a spol., s.r.o.
technicko-protetická péče
Na Okrouhlíku 1681
50002 Hradec Králové
Tel.: 495 212 621