Výběr skupiny

Stabilizační ortéza pro sed
 
   
Úhrada I - Plně hrazeno pojišťovnou (nutné schválení revizním lékařem)
Nárok Užitná doba pomůcky je 12 měsíců
Kód VZP 05 0078860
Doplatek  
   
Ortéza zajišťuje stabilitu trupu, hlavy a dolních končetin. Sedací část je vybavena abdukčním klínem, který kontroluje polohu dolních končetin při sedu. Trupová část je doplněna bočními zábranami, které zachytí pacienta při úklonu do stran a bezpečně stabilizují trup. Hlavová opěrka je zabudovaná napevno nebo je stavitelná a stabilizuje polohu hlavy. Ortéza plní funkci korekční, přičemž zachovává hybnost končetin. Udržuje páteř v požadované poloze, vnitřní klín zajišťuje požadovanou polohu kyčelních kloubů a usazení trupu. 
     
 
     
Individuální polohování Na speciální podvozek na individuální vozík všech velikostí
     

Další informace

Ortéza je určena

 • dětem s DMO
 • dospělým a dětem s plegií, kvadruplegií
 • dospělým a dětem s těžkými spastickými projevy na dolních končetinách
 • po operacích kyčelních kloubů, kde je nutné dlouhodobé umístění v klidové pozici
 • Dětem s myopatií (svalovou dysfunkcí)

Přednosti

 • ortéza zajišťuje stabilitu trupu, hlavy a dolních končetin
 • udržuje páteř v požadované polozeí
 • dvnitřní klín zajišťuje požadovanou polohu kyčelních kloubů a usazení trupu
 • fixuje části trupu nebo končetin po operačních výkonech podle individuálních požadavků

Charakteristické rysy

 • Sedací část je vybavena abdukčním klínem, který kontroluje polohu dolních končetin při sedu
 • Trupová část je doplněna bočními zábranami, které zachytí pacienta při úklonu do stran a bezpečně stabilizují trup
 • Hlavová opěrka je zabudována napevno nebo je stavitelná a stabilizuje polohu hlavy

Ortéza je vyrobena idividuálně

 • Podle přesného otisku získaného uložením dítěte v sedu do speciálního vakuového polštáře se stabilizací trupu
 • Podle otisku a měření se tvaruje polotovar ze speciální PUR pěny
 • V sedací a opěrné části je zapracována antidekubitní pěna
 • potahový materiál dle vzorníku

 

 

 

Dotazy a připomínky

Pokud máte dotaz či připomínku, stačí se zeptat. Forum je rozděleno na několik témat do kterých můžete přispívat.

 
 

Důležité informace

CO JE POTŘEBA VYŘÍDIT, NEŽ SE ZAČNE ORTÉZA VYRÁBĚT?

Aby se ortéza mohla začít vyrábět, musí ortoped, chirurg, rehabilitační lékař, neurolog nebo protetický lékař předepsat poukaz na pomůcku. Výrobu musí ještě potvrdit revizní lékař razítkem na stejném poukazu. Kód pro pomůcku je 05 0078860. Před zahájením výroby musí protetický technik vědět, na jaký invalidní vozík nebo podstavec se bude ortéza pro sed připevňovat.

Kontaktní informace

Malík a spol., s.r.o.
technicko-protetická péče
Na Okrouhlíku 1681
50002 Hradec Králové
Tel.: 495 212 621
Mobil: 732 552 666